fbpx

Validering


Många inom hotell- och restaurangbranschen saknar formella papper på sin kunskap. Den här tysta kunskapen är ett värdefullt reservkapital, för såväl individen som branschen, och även för samhället. Skriftliga kunskapsbevis ger nya möjligheter till studier eller en yrkeskarriär och innebär att en verksamhet kan kvalitetssäkra och stärka sin organisation. Att omvandla tyst, erfarenhetsbaserad kunskap till formell kunskap kallas validering. Den enda valideringsmodell som är godkänd av branschen utförs i regi av hotell- och restaurangbranschens gemensamma yrkes- nämnd, UHR och omfattar yrkena kock och servering samt  hotellreception och hotellkonferens. En validering innebär en kartläggning och bedömning av en individs kompetens och kvalifikationer för att synliggöra dem. Detta oavsett hur, var eller när kunskaperna har förvärvats. Det kan ha skett i det formella utbildningssystemet eller genom praktiskt arbete, inom Sverige eller utomlands, nyligen eller för länge sedan. Den som valideras kan vilja dokumentera sitt kunnande i samband med en utbildning eller för att söka nytt jobb, eller i samband med en förändring på arbetsplatsen. Här kan du ladda ner en informationsbroschyr och läsa mer. Broschyren kan också beställas: Att validera sig och ta ut gesäll Branschens valideringsmodell har tagits fram och godkänts av UHR. Beroende på vilken väg man väljer så kan man få branschens intyg på att man har den kompetens som krävs för yrket eller gymnasieskolans betyg för en viss kurs. Modellen används också för den som vill ta ut ett gesällbrev i något av yrkena.


UHR:s modell för validering betsår av tre faser.  

I fas 1 kartläggs validanden i samtal för att avgöra om det finns förutsättningar för en validering i fas 2 eller fas 3.

I  fas 2 bedöms validandens kompetens av en yrkesbedömare på en arbetsplats mot branschens intyg.

I fas 3  är det istället en yrkeslärare som bedömer kunskaperna mot en eller flera kurser i skolmiljö mot betyg.

Har du frågor och funderingar gällande validering? Vill du själv genomgå en validering eller ta ett gesällbrev? Välkommen att kontakta Anna Ålund, anna.alund@uhr-utbildning.se, telefon 08-672 74 30.    

Utbildningsrådet för Hotell och Restauranger, c/o Visita, Box 3546, 103 69 Stockholm