Yrkesbedömare (ny)


En certifierad yrkesbedömare har yrkeskunskaper motsvarande tio år inom yrket eller ett gesällbrev.
En yrkesbedömare kan också vara yrkeslärare i gymnasieskolans program Hotell och restaurang och Restaurang och livsmedel.

UHR utbildar yrkesbedömare.

Utbildningsrådet för Hotell och Restauranger, c/o Visita, Box 3546, 103 69 Stockholm