Valideringsprocessen (ny)


Validering av yrkes- och arbetserfarenheter
Valideringsprocessen görs i två steg.

Fas 1: En teoretisk kompetensbedömning
Fas 2: En praktisk kompetensbedömning

Fas 1: Teoretisk kompetensbedömning
Tid
: Fyra till sex timmar, under två dagar.

En certifierad yrkesbedömare gör en bedömning av dina/validandens yrkes- och arbetserfarenheter med stöd av ett webbverktyg.

Resultat
Handlingsplan där det framgår om du/validanden har förutsättningar att fullfölja den praktiska bedömningen (Fas 2) och vilka vägval som finns för att nå målet.

Den teoretiska kompetensbedömningen innehåller:
– grundläggande information om validering
– samtal och intervju med frågor om bland annat din motivation inför valideringen och om dina yrkes- och nyckelkompetenser
– genomgång av dina betyg och meritförteckning (om du har dessa dokument)

Fas 2: Praktisk kompetensbedömning
Tid
: Fem till tio dagar.

En certifierad yrkesbedömare bedömer ditt/validandens praktiska handlag och din yrkeskompetens i produktion på restaurang eller hotell.

Resultat
Branschintyg där din/validandens faktiska kompetens intygas.
Kompletteringsutlåtande där eventuella behov av komplettering beskrivs.

Bedömningen innehåller:
– introduktion
– yrkesbedömning (praktiskt handlag och motivering av ditt/validandens agerande)
– bedömning av nyckelkompetenser
– loggbok

 

Gå vidare till Gesällbrev – branschens yrkesbevis
Får du/validanden godkänt i båda faserna (1 och 2) kan du/validanden ansöka om att ta ut ett gesällbrev (yrkebevis) från Hantverksrådet.
Läs mer om gesäll och gesällbrev här.

 

Validera mot betyg
Tid: Fyra till fem timmar

Du kan få dina kunskaper bedömda av behöriga yrkeslärare inom Hotell- och turismprogrammet samt Restaurang- och livsmedelsprogrammet (HT och RL) för att få betyg. Validering är möjlig i yrkena kock, servering samt hotellreception och hotellkonferens. 

Processen görs i två faser:
Fas 1: Muntlig bedömning av din kompetens
Fas 2: Bedömning av dina teoretiska kunskaper och praktiska kompetenser mot gymnasieskolans centrala innehåll

Fas 1: Muntlig bedömning av din kompetens
En yrkeslärare gör en kartläggning i samtalsform.

Fas 2: Bedömning av dina teoretiska kunskaper 
I fas 2 bedöms dina teoretiska kunskaper och praktiska kompetenser mot gymnasieskolans centrala innehåll. 

Resultat
Betyg i de kurser du/validanden valt att valideras i utfärdas av skolans rektor. I detta framgår om du/validanden behöver komplettera delar i det centrala innehållet för att få betyget A – E inom den aktuella kursen.

Utbildningsrådet för Hotell och Restauranger, c/o Visita, Box 3546, 103 69 Stockholm