Validera dina kunskaper (ny)


Har du erfarenhet av ett yrke inom hotell och restaurang, men saknar intyg? Då kan du få hjälp att få dina yrkeskunskaper bedömda. Bedömningen består av både praktiska och teoretiska prov i en så kallad validering. Genom validering får du ett skriftligt intyg på din kunskap och kompetens och på att du kan ditt yrke. Det ger dig större möjlighet att konkurrera på arbetsmarknaden.

Om du har en anställning
Har du en anställning, men saknar formell utbildning, kan du tillsammans med din arbetsgivare ta kontakt med oss för att validera dina kunskaper.

Mer om valideringsprocessen.
Kontakt: Anna Åhlund, verksamhetschef UHR Utbildning AB

Om du är arbetslös
Du kan validera dina kompetenser via Arbetsförmedlingen om du är inskriven där. 
Du börjar med att göra en självskattning. Den tar du med till din handläggare. Därefter gör Arbetsförmedlingen en bedömning om du ska gå vidare i valideringsprocessen.

Läs mer i faktabladet här.
Läs mer om validering på Arbetsförmedlingens hemsida här.
Arbetsförmedlingens formulär för självskattning hittar du här.

Validera mot betyg
Du kan få dina kunskaper bedömda av behöriga yrkeslärare inom Hotell- och turismprogrammet samt Restaurang- och livsmedelsprogrammet (HT och RL) för att få betyg.
Läs mer om processen här.

 

 

Utbildningsrådet för Hotell och Restauranger, c/o Visita, Box 3546, 103 69 Stockholm