Snabbspår (ny)


Här skapar vi en ny sida.

Snabbspåret kock är regeringens satsning på att få ut nyanlända i arbete. Hotell- och restaurangfacket (HRF), Visita – svensk besöksnäring och arbetsförmedlingen har gemensamt tagit fram snabbspåret för kockar.

Snabbspåret innebär att nyanlända med erfarenhet från arbete som kock kan validera sina kunskaper på̊ sitt modersmål. Valideringen görs på̊ en befintlig arbetsplats och innebär att nyanlända kockar genomgår en yrkeskompetensbedömning av yrkesbedömare som är certifierade för genomförande av validering på̊ deras modersmål.

Valideringen görs i tre steg.
Läs mer om validering här (länka).