Våra böcker


I UHR:s uppdrag ingår att verka för utveckling av undervisningsmaterial. UHR ger därför ut läromedel genom sitt förlag Gästakademien. Gästakademien producerar huvudsakligen läromedel för branschens grundläggande utbildningar inom gymnasieskolan men även till viss del för vidareutbildning. Gästakademien har sex titlar i sitt utbud.

 

Ny Serveringsbok under produktion förväntas vara till försäljning i början av 2016.