Validering


Tillsammans med företrädare från branschen samt lärare från Hotell- och turismprogrammet och Restaurang- och livsmedelsprogrammet (HT och RL) har UHR arbetat fram en metod för validering. Den används inom fyra yrken:
– Kock
– Servering
– Hotellreception
– Hotellkonferens

Inom dessa yrken erbjuds flera möjligheter för den som vill utveckla sig inom sitt yrke eller för en arbetsgivare som vill satsa på sin personal.

Nicholas Pope, Food & Beverage manager på Scandic Klara understryker vikten av planering i valideringen. Här tillsammans med Anas Rajab, en av flera som validerats på Scandic Klara och blivit godkänd som kock. Foto Per Myrehed

Många möjligheter
Inom hotell- och restaurangbranschen är det många som saknar formella papper på sin kunskap. När man validerar sina kunskaper omvandlar man det man lärt sig genom praktiskt arbete till formell kunskap i form av ett intyg. Validering är alltså inte utbildning eller praktik utan en metod som leder till skriftliga kunskapsbevis.

Man kan
– validera sina yrkeskunskaper och få branschens intyg och vad man eventuellt behöver komplettera för att få ett yrkesbevis, en gesäll
– validera sig för gesäll (yrkesbevis)
– eller validera sina kunskaper i vissa kurser inom yrkesskolans HT- och RL-program.

Hotell- och restaurangbranschens validering ger intyg
Branschens validering genomförs utifrån de aktuella kompetenskrav för anställningsbarhet som branschen efterfrågar. Dessa krav uppdateras vid behov. Metoden är godkänd av Myndigheten för yrkeshögskolan och är den enda som accepteras av branschen. Det är också den enda vägen för den som vill ta gesäll. Läs mer om gesäll här.

Valideringen sker i en tydlig process med checklistor som är lätta att använda. Eftersom yrkesbedömarna utbildas och arbetar med samma material i ett webbverktyg är bedömningarna likvärdiga och kvalitetssäkrade. Här hittar du yrkesbedömare och här kan du anmäla dig till en yrkesbedömarutbildning.

Validering i HT- och RL-kurser ger betyg
Ett alternativ är att validera sig i kurser på gymnasie- eller yrkesskola av behöriga lärare. Istället för intyg/yrkesbevis får man då betyg i den aktuella kursen. Genom att validera sig i en kurs eller flera utvalda kurser kan man komplettera sina kunskaper utan att läsa in hela gymnasieprogrammet. Här ser du hur det går till att validera sig i enstaka kurser.

Hotell- och Restaurangbranschens valideringsprocess och kostnader

Kostnaderna för yrkesbedömarutbildningen och kostnaderna för faserna kan komma att förändras. Det är endast här som denna information ges.

Kostnad för yrkesbedömarutbildning: 6000 kr exkl. moms (engångskostnad)

Kostnad för faserna ser ut som följande:

Fas 1: 2500 kr exkl. moms

Fas 2: 3500 kr exkl. moms

Fas 3: 2500 kr exkl. moms

Yrkesbedömarutbildning: Utbildningen tar cirka 5 timmar och resulterar i ett certifikat och ett upplåtelseavtal.

Så här ser valideringsprocessen ut när du sedan validerar:

Fas 1: Kartläggning av kompetensen (UHR:s fas 1)
Kartläggningen tar fyra till sex timmar och görs under en eller två dagar. Yrkesbedömaren samtalar med den som ska valideras om yrket och dennes arbetserfarenheter med stöd av frågor.

Kartläggningen innehåller följande:
– grundläggande information om validering, hur det går till och möjligheter
– samtal och intervju utifrån webbverktyget
– motivation inför valideringen
– dialog om nyckelkompetenser och yrkeskompetenser
– genomgång av betyg och meritförteckning – om sådana finns

Frågorna i UHR:s modell är från början mer generella gällande kompetenser från arbetslivet och blir mer detaljerade mot specifikt yrke. Det handlar om erfarenhet från olika arbetsmoment, arbetsgivare, vilka kompetenser deltagaren själv anser har varit viktiga och hur arbetsplatsens organisation har sett ut. Det är viktigt att validanden känner sig trygg och får tid att reflektera över sin kompetens.

Resultatet av kartläggningen sammanställs löpande i ett dokument i webbverktyget. Sist gör yrkesbedömaren en handlingsplan där det framgår om deltagaren har förutsättningar att fullfölja den praktiska valideringen och vilka vägval som finns för att nå målet.

Fas 2 Kompetensbedömning för att få branschens intyg (UHR:s fas 2)
Yrkesbedömaren ska nu bedöma validandens praktiska handlag, yrkeskompetensen. För att mäta och dokumentera kompetensen finns ett underlag som innehåller:
– introduktion
– yrkesbedömning (praktiskt handlag och motivering av sitt agerande)
– bedömning av nyckelkompetenser

Bedömningen sammanställs i webbverktyget och UHR utfärdar två dokument:
– ett intyg där deltagarens faktiska kompetens intygas
– ett kompletteringsutlåtande där eventuella behov att komplettera sitt kunnande beskrivs.
Målet är anställningsbarhet.

UHR:s modell – godkänd av branschen
Modellen för att validera och synliggöra yrkeskompetens i branschen har arbetats fram av UHR; hotell- och restaurangbranschens utbildningsråd. Den har också godkänts av Myndigheten för yrkeshögskolan och är den enda validering som accepteras av branschen samt den enda godkända vägen till gesäll/yrkesbevis.

Valideringen utgår från Nyckelkompetenser, vilka är EU:s rekommendationer för vad som krävs för att en individ ska fungera i olika sammanhang i yrkeslivet.

» Nyckelkompetenser

1. Validanden har kompetens att hantera information i sitt arbete.

2. Validanden har kompetens att handla språkligt och kommunikativt i sitt arbete.

3. Validanden har kompetens att lösa problem, planera och organisera uppgifter i sitt arbete.

4. Validanden har kompetens att genomföra uppgifter och lösa praktiska problem i sitt arbete.

5. Validanden har kompetens i att samarbeta i sitt arbete.

6. Validanden har kompetens att använda utrustning på rätt sätt i sitt arbete.

7. Validanden är kvalitetsmedveten i sitt arbete.

8. Validanden har ett estetiskt förhållningssätt i sitt arbete.

9. Validanden har ett etiskt förhållningssätt i sitt arbete.

10. Validanden är utvecklingsbenägen i sitt arbete.

11. Validanden har ett matematiskt kunnande i sitt arbete.

Snabbspåret är regeringens satsning på att få ut nyanlända i arbete. I samarbete med arbetsförmedlingen och tillsammans med arbetsgivare samt utbildade och UHR-certifierade yrkesbedömare valideras nyanlända med kockerfarenhet.

Har du frågor kring validering och snabbspåret så är du välkommen att mejla oss på UHR. Du kan också ringa oss på 08-762 74 30.

Utbildningsrådet för Hotell och Restauranger, c/o Visita, Box 3546, 103 69 Stockholm