Validering inom hotell och restaurang


Tillsammans med företrädare från branschen samt lärare från Hotell- och turismprogrammet och Restaurang- och livsmedelsprogrammet (HT och RL) har UHR arbetat fram en metod för validering. Den används inom fyra yrken:
– Kock
– Servering
– Hotellreception

– Hotellkonferens


Inom dessa yrken erbjuds flera möjligheter för den som vill utveckla sig inom sitt yrke eller för en arbetsgivare som vill satsa på sin personal.

Nicholas Pope, Food & Beverage manager på Scandic Klara understryker vikten av planering i valideringen. Här tillsammans med Anas Rajab, en av flera som validerats på Scandic Klara och blivit godkänd som kock. Foto Per Myrehed

Många möjligheter
Inom hotell- och restaurangbranschen är det många som saknar formella papper på sin kunskap. När man validerar sina kunskaper omvandlar man det man lärt sig genom praktiskt arbete till formell kunskap i form av ett intyg. Validering är alltså inte utbildning eller praktik utan en metod som leder till skriftliga kunskapsbevis.

Man kan
– validera sina yrkeskunskaper och få branschens intyg och vad man eventuellt behöver komplettera för att få ett yrkesbevis, en gesäll
– validera sig för gesäll (yrkesbevis)
– eller validera sina kunskaper i vissa kurser inom yrkesskolans HT- och RL-program.

Hotell- och restaurangbranschens validering ger intyg
Branschens validering genomförs utifrån de aktuella kompetenskrav för anställningsbarhet som branschen efterfrågar. Dessa krav uppdateras vid behov. Metoden är godkänd av Myndigheten för yrkeshögskolan och är den enda som accepteras av branschen. Det är också den enda vägen för den som vill ta gesäll. Läs mer om gesäll här. 

Valideringen sker i en tydlig process med checklistor som är lätta att använda. Eftersom yrkesbedömarna utbildas och arbetar med samma material i ett webbverktyg är bedömningarna likvärdiga och kvalitetssäkrade. Här hittar du yrkesbedömare och här kan du anmäla dig till en yrkesbedömarutbildning.

Validering i HT- och RL-kurser ger betyg
Ett alternativ är att validera sig i kurser på gymnasie- eller yrkesskola av behöriga lärare. Istället för intyg/yrkesbevis får man då betyg i den aktuella kursen. Genom att validera sig i en kurs eller flera utvalda kurser kan man komplettera sina kunskaper utan att läsa in hela gymnasieprogrammet. Här ser du hur det går till att validera sig i enstaka kurser.

Hotell- och restaurangbranschens valideringsprocess och kostnader

Fas 1 är en obligatorisk kartläggning som görs i samtalsform. Yrkesbedömaren fyller i svaren i webbverktyget. Här avgörs om den som vill valideras är motiverad och har förutsättningar att gå vidare i processen. Om svaret är ja, går validanden vidare till fas 2 eller fas 3, som är två olika vägar till validering. 

Fas 2 sker på en arbetsplats med en UHR-certifierad yrkesbedömare. Resultatet är ett intyg som motsvarar branschens krav för att få anställning inom yrket. Detta underlaget ligger också till grund för den som önskar ta ett gesällbrev.

Fas 3 sker på en yrkesskola med behörig yrkeslärare inom Hotell- och turismprogrammet alternativt Restaurang- och livsmedelsprogrammet (HT och RL). Resultatet av valideringen är underlag för betyg i de kurser man valt.

Snabbspåret är regeringens satsning på att få ut nyanlända i arbete. I samarbete med arbetsförmedlingen och tillsammans med arbetsgivare samt utbildade och UHR-certifierade yrkesbedömare valideras nyanlända med kockerfarenhet.

Har du frågor kring validering och snabbspåret så är du välkommen att mejla oss på UHR. Du kan också ringa oss på 08-762 74 30.