Validera mot betyg


Validering är ingen utbildning. Däremot kan du få dina kunskaper bedömda av behöriga yrkeslärare inom Hotell- och turismprogrammet samt Restaurang- och livsmedelsprogrammet (HT och RL) och få ett betyg.

Att bli validerad på en skola
Valideringen inleds med en kartläggning i samtalsform, fas 1. Det tar cirka fyra till fem timmar. I nästa steg bedöms dina teoretiska kunskaper och praktiska kompetenser mot gymnasieskolans centrala innehåll. Validering är möjlig i yrkena kock, servering samt hotellreception och hotellkonferens. 

Yrkesläraren har stöd i UHR:s webbverktyg
Till stöd för sin bedömning har yrkesläraren UHR:s webbverktyg. Det är framtaget för att skapa nationell enhetlighet och för att underlätta för läraren. Här finns en checklista med samtliga aktuella kurser i kursplanen för det aktuella yrket. Se pris för faserna nedan. Denna kostnad, liksom lärarens tid kan täckas på olika sätt, till exempel via kommunen och komvux eller genom en upphandling hos Arbetsförmedlingen.

Den som valideras får betyg
Valideringen ger ett underlag för betyg i de kurser du valt att validera dig i, betyg som kan hjälpa dig vidare i din yrkeskarriär eller till högre studier. Betygen utfärdas av skolans rektor. Till skillnad från ordinarie prövning framgår det tydligt om du behöver komplettera delar i det centrala innehållet för att få betyget A – E inom den aktuella kursen.

Hitta en skola och en yrkesbedömare
Vi har samlat alla yrkesbedömare på en karta på sidan Hitta yrkesbedömare. Klicka dig runt och se om det finns en skola och en UHR-certifierad yrkeslärare nära dig. Kontakta oss på UHR annars.

Är du intresserad av att validera på din skola? Kontakta oss här.

 

 

Utbildningsrådet för Hotell och Restauranger, c/o Visita, Box 3546, 103 69 Stockholm