Vad vi gör


Hotell- och restaurangbranschen är en framtidsbransch som skapar allt fler jobb. Näringen har vuxit stadigt i hela landet i över tio år och rymmer många karriärvägar. Yrkes- och högskoleutbildningarna måste hålla hög kvalitet och vara tillgängliga i alla Sveriges regioner om den goda tillväxten ska fortsätta.

UHR är besöksnäringens utbildningsråd. Vi har sakkunskaperna som driver branschens utveckling framåt. Med vår samlade kompetens arbetar vi för att höja branschutbildningarnas status. Vi driver att utbildningarna inom hotell- och restaurangbranschen ska prioriteras och hålla hög kvalitet.

UHR äger och driver ett läromedelsförlag, Gästakademien. Genom förlaget utvecklar UHR läromedel för grundläggande utbildning och vidareutbildning.

Validering, en branschmodell framtagen av UHR som erbjuder många fördelar både för arbetsgivare och arbetstagare. Validering ger intyg på den kunskap som personalen besitter och visar också på vilken kompetens som behöver kompletteras.

Yrkestävlingar så som Yrkes SM, Euroskills och Worldskills.

UHR arbetar just nu med nya riktlinjer för Gesällbrev inom våra yrken.

För att stärka samarbetet mellan bransch och skola, anordnar UHR vartannat år en konferens för yrkeslärare.