Utbildningsfrågor (gammal)


Här hittar du UHR:s ställningstagande i olika utbildningsfrågor.

Remissvar Gymnasieutredningen
Yttrande över betänkandet yrkeskunnande en likvärdig sökväg till lärarutbildning mot yrkesämnen
Yttrande departementspromemoria flexibla behörighetskrav till gymnasieskolans yrkesprogram
Yttrande över betänkandet yrkeshögskolan
Remissyttrande avseende betänkandet framtidsvägen
UHR råd till branschföreträdare i lokala programråd 

 

 

Utbildningsrådet för Hotell och Restauranger, c/o Visita, Box 3546, 103 69 Stockholm