Sex unga talanger tävlar i servering och kök på Yrkes-SM i april.


Den 26 april tävlar sex talanger inom yrkena servering och matlagning (kök) på Yrkes SM i Uppsala. En vinnare i varje yrke får plats i Sveriges viktigaste landslag – Yrkeslandslaget – och kommer att representera Sverige på Euroskills (Yrkes-EM) i Budapest 26-28 september 2018. Välkommen till Yrkes SM och heja fram din favorit!

Inom servering tävlar:
Clara Carlberg, Stockholm
Jolanda Edvardsson, Åre (har ingen presentation)
Frida Hylén, Mjölby

Inom matlagning tävlar:
Anton Fareld, Mat och Destillat, Lund
Joakim Nyholm, Operakällaren
Viktor Thulin, Marriott Hotel, Köpenhamn

Bryt en servett och filéa en fisk
Tävlingen innehåller några obligatoriska moment som görs inför publik.

Tävlingsmoment servering:
Gästbemötande.
Servettbrytning av två vanligt förekommande modeller.
Blomsterarrangemang utifrån material som finns på plats.
Öppna och hälla upp mousserande dryck i fem glas.
Flambera frukt.

För tävlande i matlagning:
Filéa fisk.
Råvarukännedom och tester i smak och doft.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter och tekniker, som vispning och sprittning.
Knivteknik, hacka och skära.
Hygien, genomgående under samtliga tävlingsmoment.

De tävlande blir också bedömda i sin förmåga att:
Hantera tävlingssituationer.
Planera och genomföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet.
Kommunicera.

I nästa steg kommer deltagarna att intervjuas var och en av Yrkeslandslagets coacher Markus Nyberg (servering) och Sebastian Gidbrand (matlagning) samt av före detta tävlande.

Läs mer om Yrkes SM här.

Utbildningsrådet för Hotell och Restauranger, c/o Visita, Box 3546, 103 69 Stockholm