Rikskonferens 2017


Nu är det dags för en ny utvecklande, spännande och inspirerande konferens för lärare och rektorer inom Hotell- och turismprogrammet och Restaurang- och Livsmedelsprogrammet.
Konferensen som är den trettonde i ordningen, kommer att förläggas till  Copperhill Mountain Lodge i Åre 7-8/10. Copperhill erbjuder förutom konferenslokaler och rum utöver det vanliga, även goda möjligheter till motion och avkoppling i ett fantastiskt Spa i huset och goda möjligheter till nätverkande i den smakfulla och hemtrevliga lobbyn.

Årets konferens kommer bland annat att innehålla presentationer av forskning inom branschen och även fokusera på förändrade förutsättningar för undervisningen på yrkesprogrammen och på ungdomars syn på framtiden.

Som vanligt kommer det att finnas utrymme för erfarenhetsutbyte och kontaktskapande i diskussionsgrupper.

Här hittar ni program samt länk till anmälan

http://www.mah.se/fakulteter-och-omraden/ls/Regionalt-Utvecklingscentrum-RUC/utbildningar_oppna_for_anmalan/Rrikskonferens-for-HT-och-RL-programmen-den-7—810-2017/

 

 

Copperhill Mountain Lodge

Utbildningsrådet för Hotell och Restauranger, c/o Visita, Box 3546, 103 69 Stockholm