Parter


UHR består av fyra samverkande parter:
Visita, Arbetsgivareföreningen KFO, Unionen samt Hotell- och restaurangfacket HRF.

Rådet sammanträder i sin helhet två gånger per år och utser ett arbetsutskott, AU, som hanterar UHR:s löpande arbete.