Ledamöter


Visita
Göran Andersson (Vice ordförande)
Peter Thomelius
Thommy Backner
Anna Lallerstedt
Linda Frohm (suppleant)
Per Lydmar (suppleant)
Katarina Magnusson (suppleant)
PG Nilsson (suppleant)

HRF
Pim van Dorpel (ordförande)
Marina Nilsson
Carina Wendle
Anna Hjortheden
 Mathias Westbrand Emilsson (suppleant)

Unionen
Anders Fredriksson

Arbetsgivareföreningen KFO
Hans-Erik Stierna

Arbetsutskottet (AU)
Göran Andersson (ordförande)
Pim van Dorpel
Marina Nilsson
Peter Thomelius
Anders Fredriksson
Kersti Wittén, sekreterare

Läs vår intervju med Göran Andersson, ordförande i arbetsutskottet här.
Juni 2017.

 

Utbildningsrådet för Hotell och Restauranger, c/o Visita, Box 3546, 103 69 Stockholm