Kontakt


Kersti Witten, sekreterare, k.witten@visita.se, 08-762 74 62
Marina Nilsson, marina.nilsson@hrf.net, 08-588 09 851, 0701-66 60 05

Utbildningsrådet för Hotell och Restauranger
c/o Visita
Box 3546
103 69 Stockholm

info@uhr.nu