Om oss


UHR består av fyra samverkande parter; Visita, Arbetsgivareföreningen KFO, Unionen samt Hotell och Restaurangfacket HRF. Rådet sammanträder i sin helhet två gånger per år och utser ett arbetsutskott, AU, som hanterar UHR:s löpande arbete. Hotell- och restaurangbranschen innefattar en mängd yrken och arbetsuppgifter där individuellt intresse och personliga förutsättningar kan utvecklas på ett fruktbart sätt.

Utbildningsrådets sammansättning

Ledamöter Visita: Göran Andersson, ordförande Rådet, Anna Lallerstedt, Pontus Mannestig, Peter Thomelius, Anders Sessler (suppleant), Salka Börjeson Eynon (suppleant), Linda Frohm (suppleant)

Ledamöter HRF: Pim van Dorpel, ordförande arbetsutskottet, Marina Nilsson, Carina Wendle, Johan Östman, Henrik Frid (suppleant)

Ledamöter Unionen: Vakant

Ledamot KFO: Hans-Erik Stierna

Ledamöter AU: Göran Andersson ordförande, Pim van Dorpel, Marina Nilsson, Peter Thomelius
Sekreterare AU: Kersti Wittén     

Här kan du läsa en intervju med Göran Andersson, ordförande UHR, utbildningsrådet för hotell- och restaurangbranschen.
Juni 2017