Nyheter


2017/03/24

Borås kommun är nöjda: ”Många har arbetat länge – nu kan de titulera sig kock!”

Lena Hansson är enhetschef inom kost- och lokalvård för skola och förskola i Borås stad. För henne och kollegan Susanne Skansen är bristen på kockar ett stort bekymmer. – Vi har satsat på att lära oss valideringsverktyget. Flera av våra medarbetare har de yrkeskunskaper som krävs för kock men saknar en formell utbildning. Men det […]

Läs mer

2017/02/24

Det känns meningsfullt att kunna hjälpa någon att komma igång tycker Abdelkader Dali, Scandic Klara

Abdelkader Dali är köksmästare på Scandic Klara och UHR-certifierad yrkesbedömare. Det innebär att han kan validera en persons kompetens, både för intyg och för gesäll. – När jag validerar någon som är ny i Sverige brukar jag börja med att säga ”glöm det gamla köket”. Matkulturen och recepten skiljer sig åt, köket i Sverige är […]

Läs mer

2017/02/20

”Man får en yrkesidentitet och kan söka kockjobb.”

Kostenheten i Vänersborg är med i projekt Validering kock i Västra Götaland. Här har kommuner prövat att använda validering för att bättre ta till vara på medarbetarnas kompetens.   Jenny Ahlgren är enhetschef på Kostenheteten i Vänersborgs kommun, och certifierad yrkesbedömare. Det blev hon efter en dags utbildning hos hotell- och restaurangbranschens utbildningsråd, UHR. Det […]

Läs mer

2016/12/20

För en yrkeskunnig är inte språket ett problem, det kommer.Scandic Hotels var första hotellkedjan som åtog sig att på nationell nivå översätta och utvärdera kunskaperna hos nyanlända kockar. Snabbspåret kock har initierats av regeringen och arbetsförmedlingen har det övergripande ansvaret. Turligt nog var branschens metod för validering precis sjösatt och kunde tas i bruk.   Scandic Hotels var snabba att förstå både samhällsnyttan men […]

Läs mer

2016/04/04

Boken om Servering

Läs mer

Utbildningsrådet för Hotell och Restauranger, c/o Visita, Box 3546, 103 69 Stockholm