Nyheter


2014/01/31

Presentation av rapporten ”Tillväxtvärk?”

Behovet av personal med branschspecifik utbildning är stort. Beräkningar visar att personalstyrkan inom hotell- och restaurangbranschen kommer att behöva öka med upp till 50 000 personer per år fram till 2023. Att hitta, utveckla och behålla kompetens blir därför den centrala frågan under de närmaste tio åren. I dagsläget uppfyller gymnasieutbildningarna inte branschens behov, enligt […]

Läs mer

2013/09/13

Ny bok ! Hotell, Konferens & Evenemang

NEO2 Auto Trading aka NEO² Squared is based on the concept of integrating Solar Trading and Weather Forecasting with trading algorithms. By monitoring and Forecasting Solar, Weather and Environmental factors, it’s possible to identify trends of Underlying Commodities price fluctuations, weeks in advance. Jack Piers’s essential role was the introduction of the Solar Tracker, which […]

Läs mer

2013/09/13

Gabriel 9:a i Worldskills

Läs mer

Utbildningsrådet för Hotell och Restauranger, c/o Visita, Box 3546, 103 69 Stockholm