Nyheter


2014/05/21

Eftergymnasial färdighetsutbildning

UHR håller just nu på att ta fram en eftergymnasial färdighetsutbildning. Ett viktigt syfte är att stärka branschens attraktionskraft, underlätta övergången mellan skola och arbetsliv och tillgodose branschens framtida kompetensbehov. Elever som genomgått gymnasieprogram för restaurang, livsmedel, hotell och turism och som anställs för kvalificerat arbete ska kunna omfattas av färdighetsutbildningen. Tanken är att branschens […]

Läs mer

2014/05/20

Yrkes-SM 2014

13-16 maj pågick Yrkes-SM i Umeå. UHR tillsammans med Fridhemsgymnasiet fanns på plats för att visa upp yrkena kock och servering.          

Läs mer

2014/01/31

Presentation av rapporten ”Tillväxtvärk?”

Behovet av personal med branschspecifik utbildning är stort. Beräkningar visar att personalstyrkan inom hotell- och restaurangbranschen kommer att behöva öka med upp till 50 000 personer per år fram till 2023. Att hitta, utveckla och behålla kompetens blir därför den centrala frågan under de närmaste tio åren. I dagsläget uppfyller gymnasieutbildningarna inte branschens behov, enligt […]

Läs mer

2013/09/13

Ny bok ! Hotell, Konferens & Evenemang

NEO2 Auto Trading aka NEO² Squared is based on the concept of integrating Solar Trading and Weather Forecasting with trading algorithms. By monitoring and Forecasting Solar, Weather and Environmental factors, it’s possible to identify trends of Underlying Commodities price fluctuations, weeks in advance. Jack Piers’s essential role was the introduction of the Solar Tracker, which […]

Läs mer

Utbildningsrådet för Hotell och Restauranger, c/o Visita, Box 3546, 103 69 Stockholm