Ny rapport om besöksnäringen år 2030.


Automation, digitalisering, utveckling av artificiell intelligens och annan teknik kommer att påverka oss inte minst då vissa arbetsuppgifter försvinner – och nya skapas.

BFUFs nya rapport Tillväxtbransch i förändring ger en bild av hur besöksnäringen kan se ut år 2030 när det gäller antalet anställda, visar på nya typer av kompetenser som kan tillkomma och beskriver hur branschens utbildning behöver anpassas.

Ladda ner rapporten utan kostnad i lång och sammanfattad version i vår bokhandel här.

Utbildningsrådet för Hotell och Restauranger, c/o Visita, Box 3546, 103 69 Stockholm