Snabbspåret kock


Snabbspåret är regeringens satsning på att få ut nyanlända i arbete. I samarbete med Arbetsförmedlingen validerar nu UHR nyanlända med kockerfarenhet enligt den modell som arbetsmarknadens parter, det vill säga Hotell- och restaurangfacket HRF samt arbetsgivarorganisationen Visita, har arbetat fram.

Kockar som yrkesbedömare

Snabbspåret bygger på att någons praktiska yrkeskunskaper bedöms och dokumenteras på ett strukturerat sätt. Resultatet blir ett branschintyg som ett bevis på att personen kan sitt yrke och är anställningsbar. UHR utbildar löpande erfarna, kompetenta kockar till yrkesbedömare. Yrkesbedömarutbildningen tar cirka fem timmar och leder till en certifiering. 

Utbilda dig till yrkesbedömare

Vårt mål är att kunna erbjuda validering enligt branschens modell i hela landet. En bra början är att skicka oss en intresseanmälan på Bli yrkesbedömare.

För frågor om vad som särskiljer en yrkesbedömare för snabbspåret, kontakta Anna Ålund på 08-7627430 för mer information.

Valideringen

Allt valideringsmaterial, inklusive det digitala verktyget, har översatts till engelska och arabiska. Valideringen för snabbspåret sker precis som en ordinarie validering i två faser, en kartläggning och en praktisk bedömning av kompetensen. Yrkesbedömaren i snabbspåret, Fas 1 är en leverantör till Arbetsförmedlingen.

Priserna är exklusive moms.

Steg 1 enligt Arbetsförmedlingens upplägg
Den som vill bli validerad för kock inom snabbspåret gör först en självskattning på arbetsförmedlingen. Utifrån den fattar handläggaren beslut om att gå vidare för en fördjupad yrkeskartläggning eller ej.

Steg 2: Kartläggning av kompetensen (UHR:s fas 1)
Kartläggningen tar fyra till sex timmar och görs under två dagar. Yrkesbedömaren samtalar med den som ska valideras om yrket och dennes arbetserfarenheter med stöd av frågor.

Kartläggningen innehåller följande:
– grundläggande information om validering, hur det går till och möjligheter
– samtal och intervju utifrån webbverktyget
– motivation inför valideringen
– självskattning av nyckelkompetenser och yrkeskompetenser
– genomgång av betyg och meritförteckning

Frågorna i UHR:s modell är från början mer generella gällande kompetenser från arbetslivet och blir mer detaljerade mot specifikt yrke. Det handlar om erfarenhet från olika arbetsmoment, arbetsgivare, vilka kompetenser deltagaren själv anser har varit viktiga och hur arbetsplatsens organisation har sett ut. Det är viktigt att validanden känner sig trygg och får tid att reflektera över sin kompetens.

Resultatet av kartläggningen sammanställs löpande i ett dokument i webbverktyget. Sist gör yrkesbedömaren en handlingsplan där det framgår om deltagaren har förutsättningar att fullfölja den praktiska valideringen (UHR:s fas 2, Arbetsförmedlingens steg 3) och vilka vägval som finns för att nå målet.

Steg 3 Kompetensbedömning för att få branschens intyg (UHR:s fas 2)
Yrkesbedömaren ska nu bedöma validandens praktiska handlag, yrkeskompetensen. För att mäta och dokumentera kompetensen finns ett underlag som innehåller:
– introduktion
– yrkesbedömning (praktiskt handlag och motivering av sitt agerande)
– bedömning av nyckelkompetenser
– loggbok

Bedömningen sammanställs i webbverktyget och UHR utfärdar två dokument:

– ett intyg där deltagarens faktiska kompetens intygas
– ett kompletteringsutlåtande där eventuella behov att komplettera sitt kunnande beskrivs.
Målet är anställningsbarhet.

UHR:s modell – godkänd av branschen

Modellen för att validera och synliggöra yrkeskompetens i branschen har arbetats fram av UHR; hotell- och restaurangbranschens utbildningsråd. Den har också godkänts av Myndigheten för yrkeshögskolan och är den enda validering som accepteras av branschen samt den enda godkända vägen till gesäll/yrkesbevis.

Mer information för den som vill bli yrkesbedömare finns under Bli yrkesbedömare.