”Jag hoppas validering sprider sig till övriga Sverige – kostnadseffektiviteten och karriärmöjligheterna är en win-win.”


Drygt femtio kommuner och stadsdelar samarbetar i Skolmatsakademin för att främja goda matvanor. Man arbetar strategiskt med kunskap, kreativitet och att etablera strukturer. Västra Götaland är långt framme i mat- och måltidsagendan och ligger nu även i fronten för att hitta lösningar på kockbristen.

 

– Validering kan bli en självgående struktur där man jobbar med kompetensförsörjning i den egna organisationen, säger Ulrika Brunn som är verksamhetsledare för Skolmatsakademin. Kostnadseffektiviteten och karriärmöjligheterna är en win-win. Fotograf Per Myrehed

 

För tio år sedan var fetma redan ett vanligt problem bland små barn i Sverige. Västra Götalandsregionen bestämde sig för att mota Olle i grinden och startade Skolmatsakademin.

– Eftersom vi har skolmat i svenska förskolor och grundskolor började man arbeta förebyggande med mat och hälsa där, säger Ulrika Brunn som är verksamhetsledare för Skolmatsakademin sedan fyra år.

Kunskap är en viktig hörnsten och de som arbetar med skolmåltiderna är viktiga. Ulrika Brunn berättar om en nätverksträff våren 2015.

– Borås sa att de hade svårt att hitta kockar. Situationen var lite panikartad och de undrade om någon annan hade samma problem? Alla nickade, bristen på kockar var ett jätteproblem. Sedan dess har det bara blivit värre.


Piloter mot kockbristen

Skolmatsakademin satte kompetensförsörjning som tema till höstens nätverksträff och började nu söka i omvärlden efter tänkbara lösningar på kockbristen.

– Vi fann kommuner som validerade kunskap mot gymnasiekurser, säger Ulrika Brunn. Men det kostade både pengar och resurser, vare sig man skickade iväg personal eller tog in expertis.
Ulrika Brunn fick kontakt med Validering Väst* som just pratat med Utbildningsrådet för hotell och restaurang (UHR) om den nya modellen för validering och gesällprov. Det bestämdes att Validering Väst och UHR tillsammans skulle presentera hur branschens validering skulle kunna fungera i kommunerna.

– De erbjöd ett färdigt upplägg på plats och några modiga pilotkommuner nappade direkt, säger Ulrika Brunn. I början på 2016 utbildade sig de första kockarna och ett par enhetschefer till yrkesbedömare. Nu rullar det på och fler kommuner utbildar egna yrkesbedömare.

Validering är ett kostnadseffektivt sätt att jobba med kompetensförsörjning anser Ulrika Brunn.

– Kommunerna ska inte behöva ta in konsulter. Det är en konkurrensfördel att ha egna yrkesbedömare, och de kockar som blir certifierade yrkesbedömare får en statushöjning. Det får också de kommuner som satsar på sina kockar och personal.


Gesäll eller vidareutveckling

En validering visar vilka kunskaper någon har, och kan leda till gesäll och en kocktitel. Men bedömningen visar också om det finns områden som behöver förstärkas. Men hur? Kurser fungerade inte, det är ju redan brist på tid och händer, och kurserna är dyra.

– Istället får vi försöka hitta tid i våra egna kök där den som validerats kan få hjälp av utbildade handledare att utveckla vissa moment, säger Ulrika Brunn. Vi hoppas snart också ha tagit fram olika slags stödmaterial för detta.


Sommaren räddad

Ulrika Brunn hoppas nu att valideringen ska göra det enklare att hitta sommarpersonal. Att man vågar anställa en person som visar på driv och har rätt grundinställning.

– Valideringen ger en karta på vad hen redan kan och vad som eventuellt behöver kompletteras. På så vis får den som provanställs eller rekryteras en egen karriärtrappa. Med rätt påfyllnad kan hen erövra titeln kock utan att behöva plugga i två år.

– Självklart måste vi fortsätta att jobba för att fler ska vilja utbilda sig till kock i gymnasie- och vuxenutbildning, men det här är en viktig och bra pusselbit.


Kostnadseffektiviteten och karriärmöjligheterna är en win-win

Det positiva med branschens validering är att kunskaperna bedöms på ett likvärdigt sätt menar Ulrika Brunn. Verktyget som används är detsamma som i den privata restaurangbranschen. Det höjer statusen och underlättar för den som vill byta karriär när livssituationen förändras, oavsett om det är till eller från den offentliga eller den privata sektorn kocken vill.

– Vi kan jobba i samma kök, säger Ulrika Brunn. Och eventuella skillnader tar den yrkeskunnige och erfarne till sig.

– Det här kan bli en självgående struktur där man jobbar kostnadseffektivt med kompetensförsörjning i den egna organisationen. Nu jobbar allt fler kommuner i Västra Götaland med validering efter denna modell, och jag hoppas detta sprider sig till övriga Sverige.

* Validering Väst är en del av Västra Götalandsregionens kompetensplattform med uppdrag att vara en stödfunktion för alla kommunerna i regionen när det gäller alla typer av valideringsfrågor. Kort sagt stödja verksamheter att få till fler valideringar med god kvalitet.

Ulrika Brunn
Verksamhetsledare för Skolmatsakademin

Maj 2017

Nyfiken och vill veta mer? Du är välkommen att kontakta Ulrika.Brunn@ri.se      Mobil: 010-516 66 13

Vill du veta mer om nyttan av och hur det går till att validera kan du läsa här, ”validera din personal”.
 Har du frågor, till exempel om hur du kan använda validering i din organisation är du välkommen att kontakta oss på e-post eller ringa 08-762 74 30

Utbildningsrådet för Hotell och Restauranger, c/o Visita, Box 3546, 103 69 Stockholm